Blogia
frantemáticas

Exercicios de Clase

Recopilo de novo algúns dos exercicios feitos nas miñas clases de Bacharelato, algúns coas solucións. Esta vez inclúo os de 2º de Bacharelato:

1º Bacharelato
Tecnolóxico
Sucesións
Ecuacións, Inecuacións e Sistemas
Trigonometría
Complexos
Xeometría
Ciencias Sociais
Números Reais
Álxebra
Funcións
2º Bacharelato
Tecnolóxico
Álxebra
Xeometría
Análise
Ciencias Sociais
Álxebra
Análise
Probabilidade e Estatística

1 comentario

minkowski -

perdoa, eran estes os que non funcionan, os dos documentos en pdf