Blogia
frantemáticas

Boletíns de Exercicios

Boletíns de Exercicios

Publico aquí algúns dos exercicios que temos feito nas clases de 1º de Bacharelato. Sempre hai alguén despistado que non os fixo todos, ou sempre queda a posibilidade de repasar.

Matemáticas I: Sucecións , Ecuacións Inecuacións e Sistemas , Trigonometría.

Matemáticas Aplicadas ás CC.SS.: Números Reais , Alxebra.

0 comentarios