Blogia
frantemáticas

SECUNDARIA

Actividades para a titoría

Actividades para a titoría

Propoño un par de actividades para facer na hora de titoría, onde poder exprimir os miolos ó mesmo tempo que traballamos en equipo.

Son válidas para calquera curso de secundaria.

Cadrados cooperativos: sinxela dinámica para practicar o traballo en grupo.

Temos un problema: Resolución dun asesinato mediante unha serie de pistas.

Están sacados da interesante e nutrida páxina profes.net, na que ademais de máis actividades para a tutoría pódense atopar moitas outras cousa relacionadas tanto coas matemáticas como con outras materias.

Interactividade Matemática

Interactividade Matemática

Aquí atoparás seis unidades didácticas interactivas de matemáticas coas que se pretende reforzar e consolidar contidos básicos de 4º de ESO.

Están sacadas da páxina da editorial sm http://www.profesores.net/

Paréceme unha forma divertida e moi boa de aprender

• Inecuacións
• Funcións exponencias
• Razóns trigonométricas
• Proporcionalidade numérica
Funcións polinómicas
• Cálculo de probabilidades